Filmy

BLOK 1

 

 

Wiosna w M.Z.T.
reż./dir. Jadwiga Osłońska, Julian Zawisza
2018 Polska/Poland, 5:13′ 

M.Z.T to miejscowość wymyślona przez autorkę filmu, dla której byłaby ona swego rodzaju azylem.

The author of this movie created a fictional locality – M.Z.T. – her asylum.

Fuck Freedom
reż./dir. Dario Patrocinio, Maurizio Mazzotta
2015 Włochy/Italy, 15′

Lucio, bezdomny mężczyzna z osobowością „z pogranicza” podejmuje wiele prób pójścia do więzienia, aby uchronić się przez zimowym mrozem. Kiedy zauważa, że ten sposób działania wywołuje poważne konsekwencje w jego życiu, uświadamia sobie, że lepiej nie zamieniać swojej wolności na ciepły posiłek i łóżko.

Lucio, a homeless person with a borderline kind of intelligence, put into practice lots of attempts to go to jail in order to shelter from the winter cold. When he notices that acting that way could cause serious repercussions on his life, he understands that is better not to trade his freedom for a warm meal and a bed.

PKiN
reż./dir. Przemysław Busz, Halina Bednarska
2018 Polska/Poland, 2′ 

PeKIN – potoczna nazwa Pałacu Kultury i Nauki im. Józefa Stalina) zbudowanego przez ZSSR. Znienawidzony przez jednych jako symbol komunistycznej dominacji, przez innych traktowany jako drugi po syrence symbol Warszawy. To przed nim odbywały się pochody 1-majowe jako dowód zjednoczenia PZPR z klasą robotniczą, defilady wojskowe mające pokazać potęgę socjalistycznej Polski. Opowiadaja o tych wydarzeniach ze swego dzieciństwa i młodości osoby, które musiały w nich uczestniczyć. Ich subiektywna ocena opisuje ówczesną rzeczywistość niekoniecznie identyfikując się z nią.

PeKiN – colloquial name of Palace of Culture and Science. There are some people who hate this building. Other love it as a symbol of Warsaw. It was a place where the comunistic parades took place to show the military strenght of socialistic Poland. The movie concentrates on subjective memories of people who was forced to take a part of those marches.

The Screwdriver
reż./dir. Jerry Pannone
2018 USA, 14:25′

Historia mężczyzny cierpiącego na Alzheimera, który w przeszłości był ślusarzem. Jednakże jego choroba osiągnęła taki stan, w którym potrafi zdemontować zamek w drzwiach, ale później nie może go złożyć z powrotem. Film oparty jest na prawdziwej historii, która ma nieoczekiwane i zaskakujące zakończenie.

This is the story of a man suffering from Alzheimer’s disease. His profession was that of a locksmith, but his disease has reached the stage where he is left with the ability to take locks apart, but can no longer put them back together. The film is based on a true story, which has an unexpected and uplifting ending.

KLIK !
reż./dir.Werner Schnater
2017 Francja/France 2:59′

 

Wszystkie światła prowadzą do czytania gazet.

All lights will do to read the papers

Śpiąca królewna w Dunajcu
reż./dir.Zbigniew Klimek
2017 Polska/Poland, 6:24′ 

Film przedstawia historię i dzieje zamku w Niedzicy nad Dunajcem. Fabuła przedstawia wycieczkę po zamku małżeństwa z dzieckiem.

History of a castle in Nidzica, by the river Dunajec. A trip of a couple with child.

 

I had attended lots of Masses, but it was the cinema that provided me with entertainment
reż./dir. Enric Roca
2017 Hiszpania/Spain, 6:18′

Wyburzone kino ukazuje nam historię z przeszłości. Rozbiórka kinoteatru odkrywa fundamenty starego kościoła św. Ignacego, wyburzonego w 1936r. Początek hiszpańskiej wojny domowej wiąże się z wyjątkowo silnym w Manresa antyklerykalizmem. Konsekwencją było zniszczenie 3 budynków wraz z kościołem i klasztorem.

The demolition of a movie theater exposes a previous story. The demolition of the movie theater has left to the overdraft the signals of l‘ancient church of Saint Ignatius, demolished the 1936. The start of the Civil War, did climate of anticlerical violence that to Manresa was very intense. The result was the destruction of thirst buildings, between churches and convents.

Honorowy Żyd
reż./dir.Eugeniusz Brenda, Małgorzata Siemiątkowska, Janusz Zieleniecki
2016 Polska/Poland, 9:11′

Film przybliża widzom sylwetkę Jana Jagielskiego, który jako jedna z niewielu osób otrzymał tytuł Honorowego Członka Gminy Żydowskiej. Jak wiele razy usłyszeli twórcy filmu: Janek to żywy pomnik. Pomnik o niezwykłej wrażliwości i ciepłym sercu, którego praca przypomina, że nasz stosunek do innych najlepiej definiuje kim sami jesteśmy.

Documentary about Jan Jagielski, one of a few men with a title of Honourable Member of Jewish community. People call him „A monument full of life”. Jan is a man with remarkable sensitivity and big, warm heart. His attitude and work show us that the best idea to find someone’s value is to check out his relationship with others.

Life After Life
reż./dir. Lisa MacLean
2017 Kanada/Canada, 7:42

W latach 70 i 80 XX wieku, w cieniu groźby wojny nuklearnej, programy telewizyjne i reklamy przedstawiały kres naszego społeczeństwa, gdy „wielka kula ognia” uwolni całe to piekło. Niepokój z tym zwiazany powrócił do autorki filmu w momencie, kiedy Trump został wybrany na 45 prezydenta USA. Teraz znów groźba nuklearnej zagłady stała się realna. Autorka obawia się, że ten człowiek zniszczy całą ludzkość.

I grew up in the 70s and 80s in the shadow of the threat of nuclear war. TV shows and commercials depicted the various ways in which we would meet our collective end when the big fireball broke all hell loose. All that anxiety had drifted into the deeper background recesses of my mind until Trump was elected the 45th American president. Now the possibility of total nuclear annihilation is once again on the table. I despair that this unhinged man will destroy us all.

 

 

BLOK 2

 

U leśników w Białowieży
reż./dir. Ewa Nerkowska
2018 Polska/Poland, 14:31′

 

Spotkanie po latach absolwentów technikum leśnego. O ludziach lasu i przyrodzie Białowieskiego Parku Narodowego oraz formach szacunku do odchodzących zwierząt.

Forestal technical school reunion. A story about people who love forests, about a nature of National Park of Białowieża and about a respect for animals.

TOUCH
reż./dir. Velislav Kazakov
2018 Bułgaria/Bulgaria, 7:12′

 

Tworzy się nowy świat. Niedoskonały, niezorganizowany, chaotyczny, zdominowany przez intrygę i okrucieństwo. Części różnych zwierząt i roślin nieustannie ze sobą walczą. I nagle….. chaotyczny obraz nabiera sensu.
A new world is forming. Imperfect, unorganized- chaotic world, dominated by cruelty and intrigue. Loose parts of different animals and plants constantly fight each other. Suddenly… the chaos turns into a finished picture

Japonia
reż./dir. Erazm Dominiak
2018 Polska/Poland, 30:00′

 

Tak się stało, że w lutym tego roku byłem w Japonii. Podróżowałem tam wraz z rodziną. Udając się tam na narty skorzystaliśmy z okazji aby nieco zwiedzić ten kraj. Ja nie byłem w Japonii po raz pierwszy, więc cieszyłem się głównie z wspaniałych możliwości narciarskich regionu Nagano. Tym niemniej Japonia to wspaniały kraj o ciekawej historii i bardzo interesujących ludziach. Mój film mówi o tej podróży i wrażeniach z tego krótkiego pobytu.

This February I happened to be in Japan. As a matter of fact, I travelled there with my family for skiing but at the same time we took opportunity to make some sightseeing trips. As I was there not for the first time, I mainly enjoyed fantastic skiing possibilities of Nagano region. Nevertheless, Japan is a wonderful country with fantastic history and very interesting people. My movie is about this trip and our short time experience.

 

My Other Selves
reż./dir. Lisa K. Lock
2017 USA, 13:21′

 

Krótki film eksperymentalny stawiający pytanie, co by się stało, gdyby ludzie zmieniali płeć i kolor skóry w ramach swojego całego cyklu życia. Magia uruchamia się, gdy manekin ożywa i zaczyna się pewien cykl wydarzeń. Film podąża za emocjami i myślami mężczyzny, po przemianie z kobiety. Nie wiedząc nic o swojej orientacji w ciągle zmieniającym się świecie, uczy się w jaki sposób poznać aspekty kobiecej i męskiej egzystencji.

An experimental short film raising the question what would happen if humans would change gender and skin color as part of their life cycle. Magic is woven as a mannequin comes alive and starts the events. The film follows a man’s thoughts and emotions, after he changed from a female. Unsure now of his sexual orientation in an ever changing world, with no escape, he learns to embrace all angles of his own and others existence.

 

 

 

BLOK 3

Je ne regrette rien
reż./dir.Jolanta Warpechowski
2016 Polska/Poland 22:45′

 

Marta to młoda dziewczyna, która chce zdobyć pieniądze na leczenie chorej matki. Jej nowy znajomy, Grzegorz, pokazuje jej dzielnicę słynącą z prostytucji. Niespodziewanie matka umiera, a Marta musi podjąć decyzję.

Marta, a young woman, wants to earn money for her sick mother’s cure. Her new friend Grzegorz brings her to the red light distict of the town. Unexpectedly her mother dies and she has to make a decision.

Walking
reż./dir.Jens Nagels
2018 Niemcy/ Germany, 7′

 

Chodzenie to ruch, przemieszczanie się z miejsca do miejsca. Staje się to możliwe dzięki naszym nogom i stopom. Powody przemieszczania się są bardzo różne. Czasem idziemy bez wyraźnego celu, przechadzamy się tu i ówdzie, innym razem mamy konkretne zadanie do wykonania – coś przynieść, odnieść. Stopy pomagają nam w osiągnięciu dowolnego celu. Niosą nasze ciała, czasem również bagaże. Są naszym łącznikiem z ziemią. Szybkość przemieszczania się zależy od indywidualnych możliwości i od determinacji. Buty chronią nasze stopy. Są też elementem przemysłu modowego, zależnego między innymi od globalizacji.

Walking, that means movement, movement from one place to another. The legs help us with our feet. The occasion to change places is manifold, sometimes we just move without a goal, go for a walk or stroll through the streets, then again there is a concrete reason to get or bring something, our steps have a goal. The feet carry us wherever we want. They carry our bodies, and sometimes also bags, luggage or even loads. The feet are our contact to the ground. The speed of locomotion varies from person to person, and from purpose to purpose. Different shoes protect our feet if you do not walk barefoot for any reason. Globalization has also hit shoe fashion. The recordings were taken in Germany, India, Myanmar and Thailand.

Breathing Still
reż./dir. Jill Daniels
2018 Wielka Brytania/United Kingdom, 8:07′

Część agitacyjno – propagandowego „Breathing still” tworzy fascynujący portret Berlina, w którym po raz pierwszy prawicowo-nacjonalistyczna partia AFD weszła do parlamentu niemieckiego.
W trakcie swojej włóczęgi po Berlinie, autorka podąża śladami polskiej rewolucjonistki Róży Luxemburg, która została zamordowana przez Freicorps blisko sto lat temu. Ukazuje berlińskie ulice oraz miejsca pamięci Żydów, którzy zamieszkiwali ongiś Berlin.

Part agit-prop, part essay film, Breathing Still creates a compelling portrait of Berlin as the right-wing nationalist party the AfD wins members in Parliament for the first time. Weaving together voice-over, stills, archive and found footage, Daniels’ flaneuse, a follower of the Polish revolutionary Rosa Luxemburg, who was assassinated by fascists nearly a century ago, explores Berlin’s streets, and memorials to Luxemburg and the Jews who once lived there.

Więzi
reż./dir.Joanna Hensel, Krzysztof Grzelak, Anna Papis,Urszula Januszewska
2015 Polska/Poland, 7:54′

 

Film mówi o tym, co nas łączy. Co zapisane jest na naszym twardym dysku – komórce macierzystej, kiedy przychodzimy na świat. Przed każdą z bohaterek tego dokumentu postawiono pytania: Co najcenniejszego przekazała Ci twoja matka? Co chciałabyś przekazać swojej córce? Jesteśmy ogniwem w łańcuchu pokoleń. Zastanowienie się nad tym, co dostliśmy, może dać nam szansę rozwinięcia naszych możliwości i ominięcia zagrożeń.

Are we all the same? What is written in our genotype when we’re born? All women showed up in this movie have to answer the questions „What your mother gave you?”, „What would you like to give you daughter?”. We are links in a huge chain of generations. A knowledge of our heritage can be a way to avoid a risk and prey on Chance.

Niemiecki Cmentarz Wojenny
reż./dir.Mieczysław Marków
2016 Polska/Poland, 3:38′

 

Przemyślenia dojrzałego człowieka urodzonego bezpośrednio po wojnie. Dzieciństwo, wychowanie, a także indoktrynacja polityczna miały duży wpływ na negatywne postrzeganie lat wojny i Niemców. Zmiany polityczne, oraz możliwość poznania „wroga” spowodowały konieczność przewartościowania stanowisk. Powstanie niemieckiego cmentarza wojennego na polskiej ziemi jest symbolicznym gestem normalizacji stosunków między Niemcami i Polakami.

The musings of a mature man born immediately after the war. His childhood, upbringing, and the political indoctrination have a great impact on a negative perception of the war period and Germans. Political changes and the possibility of getting to know the ,,enemy” made it necessary to re-evaluate viewpoints. The creation of a German war cemetery on Polish soil is a symbolic gesture of the normalization of relations between Germans and Poles. 

The Door
reż./dir.Tore Bahnson
2018  Dania/Denmark, 5:30′

Człowiek dostaje szansę ucieczki z więzienia własnych ograniczeń. Czy przejdzie tę próbę?

A man gets a chance to escape from his confinement.

Will he take it?

 

 

BLOK 4

An Affair Remains
reż./dir.Ray Nomoto Robison
2018 USA , 14′

 

Mężczyzna i kobieta spotykają się po odzyskaniu pamiątek po swoich współmałżonkach. Mieli oni romans trwający ponad 30 lat i zginęli razem w wypadku samochodowym.

A man and a woman meet after retrieving the remains of their spouses. The spouses had been having an affair for over 30 years and died together in a car crash.

Los Mambises
reż./dir. Russell McMahon ,Kamrin Nielsen
2018  USA, 12:07′

 

Początki filmu miały miejsce 27 marca 2017 roku, kiedy to dwóch filmowców z południowego Oregonu natknęło się na nieznane nagranie video czterech muzyków grających na ulicach starej Hawany. Muzyka i twarze wykonawców zrobiły na nich wielkie wrażenie. Mimo bogactwa zdjęć i filmów  w internecie, ich tożsamość nigdy nie została ujawniona, stąd pytanie „Kim są ci goście?”. Efektem tych poszukiwań jest fascynująca podróż po starej Hawanie w celu rozwiązania tej zagadki.

The genesis of this film literally started on March 27, 2017 when two filmmakers from the mountains of southern Oregon USA, stumbled on to an obscure tourist video of four musicians performing on the streets of Old Havana. The sounds and faces of these musicians were pleasantly haunting. With a plethora of photographs and video captures on the internet of these four musicians, their names and identity were never revealed which begged the question, 'who are those guys?’ The results are a fascinating and lighthearted journey of discovery to Havana to solve that mystery.

A Game of Three Thrones
reż./dir. Kaushik Roy
2018 Indie/India, 3:51′

 

Krótka opowieść o nieznanym, nieożywionym świecie i emocjach biegnących w banalnych dźwiękach ciszy.

A short narrative of the unknown world of the inanimate and the emotions that run in platitudes of the sounds of silence.

The last of the summer surf – gwyn & rod
reż./dir. Rod Sumpter
2018 Wielka Brytania/United Kingdom, 14:02′

 

Minęło ponad 50 lat odkąd Gwyn i Rod surfując razem łapali najlepsze fale w Newquay Cornwall. Bohaterowie rozmawiają o sporcie, który uwielbiają. Rod jest byłym pięciokrotnym mistrzem w surfingu Wielkiej Brytanii a Gwyn, trzykrotną mistrzynią. Obydwoje czerpią radość z letniego surfowania.

Its been over 50 years since Gwyn and Rod surfed together, find the best waves in Newquay Cornwall there chat pensioners out in the sport they love surfing. Rod a former British Champion fives times and Gwyn the Britsh Champion three times bot enjoy the last of the summer surf.

Aktorka/Actress
reż./dir. Leszek Wiśniewski
2018 Polska/Poland 23′

Bardzo osobista opowieść o przemijaniu. Bohaterką filmu jest aktorka amatorka , która jest osobą bliską dla reżysera filmu. Na podstawie dawnych filmowych wspomnień i nakręconych dla potrzeb tego filmu scen , powstał refleksyjny obraz upływającego czasu dla dwojga starszych ludzi.
Zawsze aktualne pytanie o sens naszego życia i o nasze miejsce tu i teraz

A very personal story about passing away. The main character of the film is the actress, an amateur who is a person close to the director of the film. On the basis of old film memories and scenes shot for the purpose of this film, a reflective picture of the passing of time for  two older people.
Always a current question about the meaning of our life and our place here and now.

Bubbles By The Sea
reż./dir. Lynn Bianchi
2017 USA, 4:03′

 

Performatywne podejście do dokumentu sprawia, że bańki mydlane przyciągają naszą uwagę ku magii codzienności. „Dusza codzienności” jest tu głównym wątkiem. W nim przeszłość i teraźniejszość, starość i młodość ocierją się nawzajem, a aspiracje obydwu stykają się.

In this work the artist explores how multiple genres interact and frame reality by placing a performance element within a documentary setting.
The female performer with her bubbles draws our eye to the magic of the quotidian. The soul of The Everyday is the main character of my work. In it, past and present connect, old and young rub shoulders, and the aspirations of both touch each other.

 

 

BLOK 5

Open Skylight
reż./dir. Srdjan Vukajlovic
2018 Serbia, 14:59′

W otwartym świetliku, na parapacie,  para gołębi opiekuje się swoimi młodymi. Oddani i troskliwi rodzice nie przejmują się innymi lokatorami i ich wrzaskami. Nie przeszkadzają im groźne głosy pochodzace od niewidzialnych odbiorników radiowych i telewizyjnych. Nie baczą na niepokojący hałas miasta. Konsekwentnie realizują swoje rodzicielskie obowiązki, nie uczestnicząc w skomplikowanym życiu ludzi, co mogłoby wywołać możliwą katastrofę.

In an open skylight, on a window ledge, a pair of pigeons raise their young ones. These dedicated and caring parents don’t mind other tenants and their chaotic clamor, they are not impeded by threatening voices that come from invisible radio and TV receivers. They disregard disturbing noise of the city. Consistent in carrying out their parental task, they do not participate in complicated life of people that seems to imply a possible catastrophe.

 

Kompakt czyli jeszcze potrafię
reż./dir.Ryszard Soldat
2015 Polska/Poland, 15′

Montaż muszli kompaktowej przy pomocy stada kotów.

A documentary about the installation of toilet bowl using a cat flock.

El Greco on the moon
reż./dir. Juan Ibañez
2017 Hiszpania/Spain, 6:24′

Jest to krótki  eksperymentalny film będący odpowiedzią na emocjonalne doświadczenia, jakie stały się udziałem nastoletniego wówczas reżysera, Juana Ibaneza. Lądowanie człowieka na Księżycu w 1969 roku, monumentalne dzieło El Greco z kościoła św. Tomasza w Toledo, odkrycie awangardy malarskiej w szkicach ze szkolnych podręczników – stają się kanwą tego krótkiego filmu.

El Greco on the Moon is an experimental short film, which responds to a set of emotional experiences of the author, Juan Ibáñez, as a teenager: the arrival of the man to the moon in 1969; the pictorial work of El Greco in the Church of Santo Tomé in Toledo, and the discovery of the pictorial avant-gardes in the sheets of school books are fused in the narrative line of the short film.

Iracema
reż./dir. Francisco Carneiro
2017 Brazylia/Brazil, 16:19′

 

W swoim mieszkaniu Iracema żyje swoją samotną codziennością.

In his apartment, Iracema lives a solitary daily routine

We Have a Dream: Women’s Hopes & Conflicts
reż./dir. Zlila Helman
2018 Izrael/Israel, 5:35′

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu umożliwiając kobietom z całego świata, różnych środowisk, kultur i religii, otwarcie i podzielenie się z nami swoimi marzeniami. Marzenia te dotyczą nas lub naszych bliskich, są małe i duże i  mogą się spełnić. Marzenia odzwierciedlają to, kim jesteśmy i kim chcemy być. Nie możemy walczyć z naszym przeznaczeniem , ono określa nasze życie, ale i tak winniśmy dążyć do stworzenia lepszej przyszłości.

All roads lead to Rome and enable women from all over the world, from different backgrounds, cultures and religions, to open their heart and share their dreams with us. Dreams can be about us or our beloved ones, small or ambitious and they can even come true.
Dreams reflect who we are and what we want to be. We can’t fight our destiny, we have to live with it, but, “yes, we can” strive to create a better future.

Mam tutaj przeszłość i teraźniejszość
 reż./dir. Alicja Adamowicz, Leonarda Busłowska, Aleksy Charkiewicz, Zdzisława Cieślukowska, Halina Danisiuk, Elżbieta Kackieło, Helena Łukaszewicz, Wiesława Popiel, Danuta Rogalska, Bożena Sienkiewicz, Julia Szeps, Alicja Temler, Maria Waśkiewicz pod okiem Magdaleny Bryll i Natalii Spychały
2017 Polska/Poland,6′

Te wspomnienia ciągle wracają, ciągle w nas żyją… Grupa białostockich seniorów, w ramach warsztatów animacji, ożywiając archiwalne fotografie a dzięki nim także i swoje wspomnienia opowiada historię o tym, jakie kiedyś było nasze miasto i życie.

Memories are still alive… A group of seniors from Białystok trying to animate some old photos, and their reminescences, too. It’s a way to tell a story of their city and their lives.

Dancing Queen’s Profile
reż./dir. Nattalia Lea
2017 Kanada/Canada, 1:43′

Kobieta poszukuje miłości na portalu randkowym.

A woman seeks love with online dating